Lagervedligeholdelse - KML01

Her kan du finde guides og vejledninger til de mest gængse arbejdsgange i Lagervedligeholdelsen i AutoVision.

Ofte stillede spørgsmål - Lagervedligeholdelse

OBS: Der kan laves en ”simpel erstatning” og ”fuld erstatning” når man laver nummererstatning. Begge er beskrevet her.

”Simpel erstatning” (et varenr. ”peger” på et andet, men historik, disponibelt antal osv. medtages IKKE til det nye varenr. når man bruger den ”simple metode”)

I Hovedmenuen.

 1. Klik på ”Lager”.
 2. Klik på “Lager-vedligeholdelse".

I Lager-vedligeholdelse:

 1. Indtast det varenummer der skal erstattes af et nyt varenummer.
 2. Klik på ”F1 Ret/Opret”.
 3. Stil cursor i feltet ”Erstattet til”.
 4. Indtast det ønskede nye varenummer, som der skal erstattes til.
 5. Klik på ”F1 Ret/Opret” hvorefter nummererstatningen foretages.

”Fuld erstatning” (her er der mulighed for at tage historik, disp.antal mv. over på det nye varenummer)

I Lager-vedligeholdelse:

 1. Indtast det varenummer der skal erstattes af et nyt varenummer.
 2. Klik på ”F1 Ret/Opret”.
 3. Tryk på ”F8 Erstatnr.”.
 4. Indtast det ønskede nye varenummer, som der skal erstattes til.
 5. Klik på ”F1 Godkend”

Billedet ”Erstatningsnr. vedligeholdelse” åbner nu:

 1. Vælg hvilke data der skal overføres til det nye varenummer.
 2. Data markeret med ”J” bliver overført. Felter med ”N” bliver ikke.
 3. Klik til slut på ”F1 Godkend” hvorefter nummererstatningen foretages.

 

Du har nu lært at lave erstatningsnumre, på to forskellige måder, som kan bruges efter det ønskede resultat.