Lager status / optælling

Lageroptælling

Dannelse – Korrektion – Accept.

For at foretage en lageroptælling i AutoVision går man til ”Lager” i hovedmenuen. 
Herunder findes mappen ”Lageroptælling”, hvor der findes tre programmer:

 

  • Dannelse af optællingsliste – IML06:

Indtast relevante kriterier for hvilke varer du ønsker på optællingslisten.
Øverste felt hvor der står 0 skal egentlig bare blive på 0, så kommer alle varerne med, som opfylder de øvrige kriterier. 
Bemærk: Reservedele som evt. står på andre åbenstående optællingslister, kommer ikke med ud på en ny optællingsliste, selvom reservedelen opfylder de indtastede kriterier, dvs. man skal færdigbehandle eller slette åbenstående optællingslister, før man danner en ny med samme varenr.
Vi anbefaler at man sorterer listen efter ”L” lokation, for at lette optællingen.
Når man har indtastet de ønskede kriterier, trykkes på ”Godkend” og der dannes to optællingslister i Spool, en stående og en liggende, som man kan printe.

 

  • Korrektion af optællingsliste – IML53:

Her indtastes det antal man har på lager, så udregner AutoVision selv differencen. Vær speciel opmærksom på varer med ”Reserv.” reservedele. 
Man kan her også ændre/tilføje/slette lokation som efterfølgende, ved accept af optællingsliste, rettes på pågældende varenr.
Man kan også påføre yderligere varenr. til en eksisterende optællingsliste manuelt ved at trykke på ”Tilføj varenr.”
Når man har lavet de ønskede korrektioner, trykker man på F3 Afslut.
Gå herefter til afsnittet ”Accept af optællingsliste – IML54”.

 

  • Accept af optællingsliste – IML54:

I dette skærmbillede accepteres den korrektion man har foretaget, hvorved rettelserne fuldføres i systemet. 
Dette gælder både hvis man har dannet en optællingsliste via IML06 til start, samt hvis man har oprettet en optællingsliste manuelt direkte i IML53.

 

  • Manuel optælling af varer: (Uden dannelse af optællingsliste)

Her åbnes ”Korrektion af optællingsliste – IML53” direkte, uden først at køre ”Dannelse af optællingsliste – IML06”. Herefter vælges ”Ny blank liste” hvorefter en ny blank liste dannes. Her kan man manuelt påføre de varer man ønsker at optælle.
Gå herefter til afsnittet ”Accept af optællingsliste – IML54”.


VIGTIGT!
Hvis IKKE man kører med lagerbogføring på optællinger, skal man huske at regulere finans. (altså ”indkøbe” varerne så de indgår i regnskabet) 
Den liste som, efter kørsel af ”Accept af optællingsliste – IML54”, dannes i Spool, skal printes og afleveres til bogholderen. 
Alle nyere kunder er opsat med lagerbogføring på optællinger.