Årsafslutning for bogholderi

Her findes samlede vejledninger og tips/tricks til regnskabs årets sidste og første dag.

Sådan bliver du klar til årsafslutningen

I denne video gennemgår vi processen for årsafslutning i AutoVision

Genvej til program navn vist i (parentes), stå i MENU og tast (ALT og P) indtast program navn og enter.

Skal du i gang med afslutning af året er her lidt anbefalinger, til dagene op til og den første dag i AutoVision.

 

Op til årsafslutning:

 • Bank bogfør så meget som muligt for det år der skal lukkes.
 • Kasse Afstem kontant kasse – ved arbejdsdags ophør, luk kassen samt kortterminal 
 • DocuBizz Overfør alle fakturaer vedr. det år der skal lukkes. Er der kommet fakturaer vedr. næste år, kan disse med fordel blive i DocuBizz.
 • Gennemgå Hvis du vil forberede dig bedst muligt til årsafslutning, er der her et par tip til hvilke programmer du kan gennemgå:
 • Debitor udligning (IMD29) Kør programmet så mest muligt er udlignet, herefter kan der køres en sletning af debitorsaldi under limit (IMD21) 
 • Kreditor udligning (IMK29) Kør programmet så mest muligt er udlignet.  
 • Vogne gennemgå vognlageret se om der er vogne der er omdisponeret som skal skrottes
 • Reklamationer Få afstemt reklamations konti
 • Servicekontrakter (IMO27) Få lukket, faktureret overkørte km mm. 

 

Første dag i det nye år:

 • Kontroller under system, finans, firmaoplysning (KMA03) og måneds/årsoplysninger (KMA04) om der skal åbnes for det nye år, før der kan bogføres. 
 • KMA03 her er det kun de grønne felter der evt. skal rettes
 • KMA04 Her er det kun det grønne felt der skal rettes

 

BEMÆRK: gældende for de tre nedenstående kørsler er, at ”NULSTILLING” sker den dag kørslen
Igangsættes. Det anbefales at gøre det den sidste arbejdsdag for regnskabsåret, når alt er ud-faktureret. 

 

Nulstilling af debitor, kreditor og lager:

 • (IMD20) Debitor nulstilling af omsætningstal, vil overføre omsætning til ”sidste år”. Tallet vises i debitorvedligeholdelse på fane 2.
 • (IMK15) Kreditor nulstilling af omsætningstal, nulstiller viste omsætning på kreditor, ingen overførelse til ”sidste år”. Tallet vises i kreditorvedligeholdelsen. 
 • (IML27) Historikliste med nulstil, i lager vedligeholdelse nulstilles følgende felter, salgs-/købshistorik og avance på reservedele, husk at svare ”J” til årsskifte og ”N” til rapport da denne bliver meget lang.
  Hvis der IKKE bliver kørt nulstilling, fortsætter systemet med at opdatere de pågældende oplysninger.

 

UAFSLUTTEDE ORDRER:

 • (IMO05) Uafsluttede ordre, til afstemning af igangværende arbejde.
 • Bemærk, denne bliver evt. kørt i forbindelse med den almindelige måneds-afslutning. 

 

BEMÆRK: Hvis der er tvivl om hvilke kørsler der er sat op, og hvor det printes mm. så kontakt Vitec Datamann support.