Forløbet ved overgangen til AutoVision

Her dykker vi lidt længere ned i hvilke aktiviteter I kommer med i. Når overgangen nærmer sig (1-3 mdr inden) modtager I en detail plan (køreplan) med datoer for netop jeres opstart. Aktiviterne ser således ud, nogle kommer tidligere end køreplanen:

Denne gennemgang kan med fordel printes og hænges op.

Indledende aktiviteter:

Besøg af KAM der laver kontrakt på AutoVison.

ODBC-adgang til jeres data - ODBC-adgang bestilles og accepteres hos Keyloop (det er ultra vigtigt, at dette gennemføres, ellers kan vi ikke tage jeres data over).

DealerBridge - ny aftale skal laves med Keyloop (den eksisterende opsiges - datoer koordineres med CarLogistic)

Første udtræk af data

Tekniker besøg fra Carlogistic

Kundeskemaer fremsendes

Køreplan med datoer

Udtræk af prøvedata inkl afstemningslister (test data)

CarLogistic foretager fornødne opsætninger og er i løbende dialog med forretningen.

Kursus for bogholderi (+salg) samt lager+værksted

Onsdag aften inden opstartsugen: (Dracar må herefter ikke benyttes til opdatering af data - kun opslag)

Udtræk af endelige data
Lister i frb. med endeligt udtræk
Konvertering af data

Afslutning i Dracar

Opstart i forretningen - ca. 3 dage

DRIFT I AUTOVISION PÅ EGEN HÅND