Opsætning af roller

Roller

Roller og F8 Adresser

Roller ajourføres under 5.9.8

Man skal skelne mellem Roller og Adressebetydninger, men de skal helst være integrerede/afstemte hvis det er det samme. Adressebetydninger findes under 9.9.2.5

En adressebetydning der også er en rolle er markeret som type L for Rolletilknyttet adresse og kan derfor bruges direkte i beboerbilledet, øvrige anvendes som eksterne via F8 oprettelse på ejendommen.


Roller på beboere styres direkte fra Fane-3 på beboeren. Kommer aut. op på Fane-4 på ejendommen.

Øvrige roller defineres via F8-adresse på EJENDOM og vises efterfølgende på Fane-4.

Eksempel på øvrige: inspektør, revisor, forsikringsmægler, ejer, valuar, tømrer, murer, elektriker.

Eksempel:

En adresse på en adresse 😐 lyder nemt.

Eksemplet kunne være en inspektør i et viceværtfirma, eller en revisor i et revisionsfirma.

Da firmaet altid er KREDITOR kan man starte med at lave sammenkædningen i KREDITOR, hvor vi opretter PERSONERNE (f.eks. 2 revisorer) via F8-Adresser på den aktuelle kreditor