Nye bogføringslov

Her samler vi videoer og vejledninger til den nye bogføringslov

Ny bogføringslov webinar 1

Nu bogføringslov webinar 2

Momsregnskab & Bank overførsel

Ny bogførings-lov

Vejledning til at navigere i AutoVision omkring den nye bogførings-lov.

Standardkontoplan og -momskoder

Det er muligt at koble jeres finanskonti og momskonti til den standard som Erhvervs styrelsen har fastsat. Du kan se den og læse mere om den her:

https://erhvervsstyrelsen.dk/standardkontoplan

I finansvedligeholdelse KMF01, kan I tilknytte standard kontonummer i bunden.


Når alle dine konti er mappet med et std. Kontonr. kan der laves en standardbalance, fra programmet IMF36 under Finans, lister/udskrifter, Dan standard balance. Hvis programmet ikke er synligt, skal der gives adgang under programadgange.

I opsætningen af momskonti KMA02 er det også muligt at indsætte standardmomskonti

Hvad skal du gøre

Emne

Aktion

Anvendelse

Spørgsmål til brugen af standard kontoplan og momskoder skal I tage med jeres revisor, således I anvender denne funktion i AutoVision, som det passer bedst til jeres virksomhed.

 

Revisionsspor

Allerede nu har vi indført at alle finansposter bliver markeret med dato, tid og bruger, når der bogføres. I KMF14 finansforespørgelsen, kan dette ses på posterne helt ude i højre side.

Når du laver et revisorudtræk, er det også tilføjet her.

 

Hvad skal du gøre

Emne

Aktion

Anvendelse

Ingenting, alle funktioner omkring dette er implementeret i AutoVision versionen du benytter nu.  

 

Opbevaring af bilag elektronisk (ABA)

AutoVision har fået sit eget bilagsarkiv!

Hvis ikke I benytter DocuBizz til elektronisk arkivering af bilag, får I nu mulighed for at anvende en funktionalitet i AutoVision til elektronisk arkivering af bilag.

Hvis I ikke har tilkøbt og anvender DocuBizz, vil I være på vores liste over forhandlere, der skal kontaktes, således I bliver orienteret om installationen og anvendelsen af funktionaliteten.

Anvender I DocuBizz i dag eller påtænker at tilkøbe DocuBizz, kan vi oplyse, at DocuBizz får en opgradering, så finansbilag kan konteres som kreditorbilag. Vil du vide mere om dette, skal du kontakte din Key Account hos Vitec Datamann eller direkte til DocuBizz.

 

Sådan kommer du i gang

Emne

Aktion

Vi anvender DocuBizz i dag

Fortsæt som I plejer – DocuBizz opgraderes med kontering af finansbilag som kreditorbilag. Har i spørgsmål til den nye funktionalitet skal I kontakte DocuBizz. Har I spørgsmål til AutoVision, kan I kontakte Datamann Support.

Vi anvender IKKE DocuBizz i dag

Vi er allerede godt i gang med at installere dette hos de kunder, som ikke benytter DocuBizz. Har du ikke hørt fra os, så tag endelig fat i supporten. 

DocuBizz?

Hvis I ønsker integration til DocuBizz kontakt jeres Key Account hos Vitec Datamann eller DocuBizz direkte.

 

Valuta

Benytter I fremmed valuta til bogføring af kreditorbilag, vil det nu være synligt hvilken kurs der er benyttet ved bogføring. Kursen kan ses i kreditforespørgelsen KMK12.


Mens du bogfører, vil du kunne følge med i kursen og omregning i bilagsregistreringen.


Hvad skal du gøre

Emne

Aktion

Anvendelse

Hvis dette er aktuelt for jeres virksomhed og du har spørgsmål til Valuta i AutoVision er du velkommen til at kontakte Vitec Datamann Support for vejledning i brug af AutoVision.

                                                                                                                                             

 NemHandel og Elektronisk fakturering 

Hvis I vil benytte NemHandel, så i kan sende og modtage elektroniske fakturaer, skal i tilmeldes NemHandel.

Hvis jeres virksomhed er tilmeldt NemHandel, skal dette registreres i AutoVision.

Vitec Datamann kan hjælpe jer med at blive tilmeldt. For at kunne benytte dette program, skal du give adgang fra Medarbejderadgang. Du finder det under System, finanssystem. Her skal I finde programmet KMA50. Efter udfyldelse af dette, vil vi sætte jeres tilmelding i gang.


I forbindelse med tilmelding vil I også få et EAN/GLN nr. fra GS1 Danmark. I kan læse mere om GS1 Danmark her:
https://www.gs1.dk/

Når I skal sende en elektronisk faktura via EAN/GLN, kræver det at I er sat op til dette via en TrueLink konto. 
Hvis I allerede har en TrueLink konto tilknyttet, skal I ikke gøre yderligere, det fungere som det plejer.
Hvis I ikke har en TrueLink konto, kan I stadigt benytte en anden udbyder til dette, f.eks. Sproom.

Hvis du har erhvervskunder som er tilmeldt NemHandel, kan du markere det i Debitorvedligeholdelsen.
Med denne markering, vil fakturaer blive sendt elektronisk. Det er først når der er et CVR nr. at feltet kan aktiveres.

 

 

Modtagelse af elektroniske fakturaer, dette foregår også via TrueLink, hvor TrueLink skal informeres om jeres EAN/GLN nr. Dette nr. skal også oplyses i AutoVision. Det gøres i programmet KMA03

 

Sådan kommer du i gang

Emne

Aktion

NemHandel / Sende        elektroniske fakturaer

 

1.      Kontroller om I har TRUELINK.

2.      Hvis ja, fortsætter I som I plejer.

3.      Hvis nej, kontakt Datamann Support for opsætning til TrueLink.

4.      Ved kontakt til TRUELINK uden om Vitec Datamann skal I oplyse TrueLink at I benytter AutoVision/Datamann.

5.      Opdater jeres debitorer med GLN/EAN eller CVR. nr. og sæt hak i de er tilmeldt NemHandel

Nemhandel / Modtagelse elektroniske fakturaer

1.      Hvis I ønsker at kunne modtage elektroniske fakturaer, få oprettet et GLN/EAN nr. enten ved at benytte formularen i program KMA50, eller kontakt GS1

2.      Kontakt udbyder der kan være mellemled, TrueLink eller MySupply ved vi kan kommunikere med DocuBizz og ABA dokumentarkiv.

3.      Efter I har lavet en aftale

a.      Informér partner om EAN / GLN nr.

b.      Opdatér AutoVision i KMA03

4.      Hvis nej – tag stilling til om I vil anvende modtagelse af elektroniske fakturaer.

 

Indberetning af moms

Ved at tilknytte Vitec Datamann på Skat.dk vil du kunne indberette moms direkte fra AutoVision.

Du skal selv indtaste de beløb som skal angives i moms. Ved tryk på F6 indberet moms, opdateres skat.dk med oplysningerne. Herefter skal du godkende indberetningen på skat.dk

 

Herunder kan du se hvordan du giver Vitec Datamann adgang til at indberette moms.


Sådan kommer du i gang

Emne

Aktion

Skat.dk

Tilføj rettigheder til Vitec Datamann som
”NemVirksomhed- adgang for regnskabssystemudbyder”

 

AutoVision

Sørg for at du har adgang til programmet, du kan give adgang fra treeupd - medarbejderadgang

Bankafstemning 

Det bliver muligt at importere en fil fra banken ind i programmet, for at kunne kontrollere at alle transaktioner i banken, også kan findes i AutoVision.

Det vil komme direkte information til jer, når I er sat op til at benytte programmet. 

Sådan kommer du i gang

Emne

Aktion

Banken

Hav adgang med MitID

AutoVision

Sørg for at du har adgang til programmet, du kan give adgang fra treeupd – medarbejderadgang.

 

Vi har bedt om jeres bankoplysninger når i er sat op, vil vi skrive til jer og sende information om hvilken fil i skal hente, samt vejledning til brugen i AutoVision. 

 

Standardkontoplan og -momskoder

Det er muligt at koble jeres finanskonti og momskonti til den standard som Erhvervs styrelsen har fastsat. Du kan se den og læse mere om den her: https://erhvervsstyrelsen.dk/standardkontoplan

I finansvedligeholdelse KMF01, kan I tilknytte standard kontonummer i bunden. 

 

Når alle dine konti er mappet med et std. Kontonr. kan der laves en standardbalance, fra programmet IMF36 under Finans, lister/udskrifter, Dan standard balance. Hvis programmet ikke er synligt, skal der gives adgang under programadgange. 

I opsætningen af momskonti KMA02 er det også muligt at indsætte standardmomskonti

 

Sådan kommer du i gang

Emne

Aktion

Anvendelse

Spørgsmål til brugen af standard kontoplan og momskoder skal I tage med jeres revisor, således I anvender denne funktion i AutoVision, som det passer bedst til jeres virksomhed.

Momsindberetning adgang Skat.dk

Inden du første gang skal indberette moms via AutoVision, skal vi have rettighed til at gøre dette.

Log ind på Skat.dk med MitID

Vælg Profil- og Kontaktoplysninger

Vælg Rettigheder og adgange til TastSelv

Vælg Autoriser revisor m.fl. 

I menuen i bunden, finder du NemVirksomhed – tryk på pilen for at vælge 

Indtast cvr nr. 59943510 for Vitec Datamann – tryk på piler for at vælge

Tryk gem.

Der kan gå optil 2 timer før du kan starte indberetningen. 

NemHandel og Elektronisk fakturering

Hvis I vil benytte NemHandel, så i kan sende og modtage elektroniske fakturaer, skal i tilmeldes NemHandel.

Hvis jeres virksomhed er tilmeldt NemHandel, skal dette registreres i AutoVision.

Vitec Datamann kan hjælpe jer med at blive tilmeldt. For at kunne benytte dette program, skal du give adgang fra Medarbejderadgang. Du finder det under System, finanssystem. Her skal I finde programmet KMA50. Efter udfyldelse af dette, vil vi sætte jeres tilmelding i gang.
I forbindelse med tilmelding vil I også få et EAN/GLN nr. fra GS1 Danmark. I kan læse mere om GS1 Danmark her:
https://www.gs1.dk/

Når I skal sende en elektronisk faktura via EAN/GLN, kræver det at I er sat op til dette via en TrueLink konto. 

Hvis I allerede har en TrueLink konto tilknyttet, skal I ikke gøre yderligere, det fungere som det plejer.
Hvis I ikke har en TrueLink konto, kan I stadigt benytte en anden udbyder til dette, f.eks. Sproom.

 

Hvis du har erhvervskunder som er tilmeldt NemHandel, kan du markere det i Debitorvedligeholdelsen.
Med denne markering, vil fakturaer blive sendt elektronisk. Det er først når der er et CVR nr. at feltet kan aktiveres. 

 Modtagelse af elektroniske fakturaer, dette foregår også via TrueLink, hvor TrueLink skal informeres om jeres EAN/GLN nr. Dette nr. skal også oplyses i AutoVision. Det gøres i programmet KMA03

 Sådan kommer du i gang

Emne

Aktion

NemHandel / Sende        elektroniske fakturaer

 

1.      Kontroller om I har TRUELINK.

2.      Hvis ja, fortsætter I som I plejer.

3.      Hvis nej – tag stilling til om I vil anvende TrueLink eller anden udbyder.

4.      Kontakt Datamann Support for opsætning til TrueLink.

5.      Ved kontakt til TRUELINK uden om Vitec Datamann skal I oplyse TrueLink at I benytter AutoVision/Datamann.

6.      Opdater jeres debitorer med GLN/EAN eller CVR. nr. og sæt hak i de er tilmeldt NemHandel

Nemhandel / Modtagelse elektroniske fakturaer

1.      Hvis I ønsker at kunne modtage elektroniske fakturaer, få oprettet et GLN/EAN nr. enten ved at benytte formularen i program KMA50, eller kontakt GS1

2.      Kontakt udbyder der kan være mellemled, TrueLink eller MySupply ved vi kan kommunikere med DocuBizz og ABA dokumentarkiv.

3.      Efter I har lavet en aftale

a.      Informér partner om EAN / GLN nr.

b.      Opdatér AutoVision i KMA03

4.      Hvis nej – tag stilling til om I vil anvende modtagelse af elektroniske fakturaer.