Kontering af moms

Her kommer til at være vejledning til kontering af moms.

Kontering af moms i AutoVision

Herunder findes der vejledninger til læsning, download og en video gennemgang af kontering af moms, i AutoVision.

Under system kan du finde opsætning til dine momskonti, vi anbefaler at I benytter flg. opsætning, for at det er ens overfor 3. parts integrationer. Bemærk hvordan momssats og fradrag er sat.
OBS benyttes kode 3,4,5,6 allerede kan de ikke ”bare” ændres – kontakt evt. supporten.

1 = Salgsmoms
2 = Købsmoms
3 = Repræsentationsmoms (25 % af momsen)
4 = Omvendt betalingspligt 
5 = EU moms på køb af varer fra EU
6 = EU moms på køb af ydelser fra EU (Facebook, Google mm)
7 = Forskelsmoms, hvis der er en særskilt konto til dette
8 = Ledig
9 = Salgsmoms vedr. vognsalg

Hvis I har DocuBizz integration, er det vigtigt at informere DocuBizz om, hvilke momskoder i benytter, så de kan sætte dem korrekt hos dem.

Udover denne opsætning, skal der knyttes konti til EU, Øvrige og omv.bet. pligt. Dette gøres i programmet KMA28. 

Bogføring af alm. købsmoms

Ved manuel bogføring, angives 2 i Mk når det er alm. indgående moms.

Et eksempel på køb af arbejdstøj fra en kreditor. Mk er udfyldt efter kontoen der posteres på, om det laves på en eller to linjer.

Bogføring af linjerne giver det samme om det er lavet på en eller flere linjer.

Bogføringen vil se således ud:

 

Bogføring af poster, som ikke giver momsfradrag:

Ved at angive -2 på den linje som er momsfradragsberettiget, fortæller det AutoVision at der er moms på og momsen er bogført direkte på indg. Moms.

Bogføringen vil se således ud:

Momskoden er nu ændret til 2 så den ligner en almindelig momsbogføring. Posten uden moms er anført med 0.

Bogføring af reprænsationsmoms, som ikke giver fuld momsfradrag.
Når der har været reprænsations udgifter, hvor det kun er ¼ af momsen der må fradrages, skal denne kode være sat korrekt op. (se start af vejledning) 

Momsbeløbet der er bogført svarer til en ¼ af det momsbeløb, der står på fakturaen/bonen.

EU-moms køb og ydelser:

Ved køb af f.eks. reservedele i udlandet indenfor EU, skal der laves en postering som flytter momsen. 

Bogføringen vil se således ud:

Ved køb af annoncering i udlandet indenfor EU, her skal benyttes kode EU ydelsesmoms, som laver en postering der flytter momsen rundt. Her er bogført med banken som modkonto.

Bogføringen vil se således ud:

EU / EU ydelse og omvendt betalingspligt, her kan IKKE benyttes ”-” foran.

Omvendt betalingspligt

Hvis du kan benytte omvendt betalingspligt, skal momsen konteres således. 

Når der benyttes ”omvendt” laves der en postering der flytter momsen rundt. Her er bogført med banken som modkonto. 
Bogføringen vil se således ud:

Momsrapporten

Under Finans, lister/udskrifter, findes en momsrapport (IMF35), denne rapport er en sandsynliggørelse af momsen der er bogført.

I denne vil du kunne se hvilke poster der er bogført med f.eks. EU moms.

Hvis du benytter DocuBizz og E-Commerce

Bilag overført fra E-Commerce og DocuBizz, vil altid blive angivet med -2, da moms linjen er posteret for sig selv.

I DocuBizz er der mulighed for at kunne benytte forskellige momstyper:
Det skal opsættes individuelt i jeres DocuBizz aftale – kontakt DocuBizz for dette. DocuBizz skal informeres om hvilken kode der hænger sammen med hvilken momstype i AutoVision.

  • EU-køb eller ydelse 
  • Repræsentation
  • Omvendt betalingspligt

Du kan evt. spørge din revisor om råd, hvis du er i tvivl om noget med moms.