Finans

Her finder du vejledninger og guides til det mest anvendte arbejdsgange inden for finansen, i AutoVision.

Finans

Finanskontoen skal først oprettes som en krydsreference, for at man efterfølgende kan fakturere direkte til den i ordreregistrering.

I AutoVision hovedmenu:

  1. Klik på ”Vogn”.
  2. Klik på “Krydsreferencer”.

I Krydsreferencer:

  1. Indtast det ønskede finanskontonummer i feltet ”Reg.nummer” og klik på ”Enter”.
  2. Svar ”Ja” til at oprette reg.nummeret.
  3. Kontrollér at ”Reg.kode” står til Finanskonto.
  4. Indtast finanskontonummeret i feltet ”Kontonummer” (altså det samme som du netop indtastede i ”Reg.nummer” feltet).
  5. Klik på ”F1 Ret/Opret” hvorefter pågældende finanskonto er klar til at blive brugt i ordreregistrering.
  6. Hvis påkrævet, indtast en vilkårlig modelkode i ”Model”.
  7. Hvis påkrævet, indtast et vilkårligt chassisnummer i ”Chassisnr”.

I Ordreregistrering:

  1. Angiv finanskontoen direkte i feltet ”Reg.nr” hvorefter ordren kan oprettes til fakturering direkte til finanskontoen

 

OBS: AutoVision har ikke et specifikt felt til indtastning af finanskonto, i Ordreregistrering.

Du kan nu fakturere direkte til en finanskonto.

I AutoVision hovedmenu:

 1. Vælg Finans.
 2. Vælg “Lister/udskrifter”.
 3. Vælg B Balancer – IMF06.

 

I Balancer:

 1. Undlad at udfylde “periode”.
 2. Sæt flueben I ”Post dato”.
 3. Tryk på TAB.
 4. Udfyld datoer for den periode balancen skal indeholde.
 5. Udfyld regnskabsår - Går perioden over 2 regnskabsår, vælg da det første regnskabsår i perioden.
 6. Sæt prik i Dimensionsbalance Periode.
 7. Vælg F1 Godkend.

 

Du kan nu udskrive en balance i Datointerval.

I AutoVision Hovedmenu:

 1. Vælg ”System”
 2. Vælg ”Finans System”
 3. Vælg ”Firmaoplysninger”

 

I ”Firmaoplysninger”:

 1. Naviger til bunden. Her findes Debitor, Kreditor, Finans, Lager og Vogn
 2. Hvis denne måned f.eks. står til 9 = september, kan der ikke bogføres i september.
 3. Ret denne måned tilbage til sidst afsluttede måned, og der kan igen bogføres i indeværende måned.
 4. Afslut med F3.

 

NB man må ikke manuelt flytte ”Lager” måned. Denne lukkes automatisk hver måned på lageret.

 

Du kan nu åbne/lukke en bogføringsmåned.

I AutoVision hovedmenu:

 1. Åben Forespørgsel på vognkort KMV18
 2. Kontroller for at vognens total er 0, og at alle køb og omkostninger er krediteret korrekt.
 3. Er der køb på vognen skal dette krediteres først. NB husk posteringskode 2.

 

I Finans:

 1. Vælg bilagsregistrering
 2. Udtag nyt bundt
 3. Påfør dato for skrotning, Tekst – feks ”afg. anden forhandler” og vognnummer.
 4. Indtast 0 kr. i ”beløb”, og brug en posteringskode 4 i feltet ”P”.
 5. Der skal ikke være modkonto.
 6. Vælg F12 Afstem

 

I Forespørgsel på vognkort KMV18:

 1. Vognen skal nu have fået en salgslinje med 0 kr. samt en salgsdato.
 2. Total saldo skal være 0 kr.
 3. Vognen er nu ”solgt” og væk fra vognlagerlisten.

 

Du kan nu skrotte en vogn.

I AutoVision hovedmenu:

 1. Vælg Finans
 2. Vælg Finans-forespørgsel

 

I Finans-forespørgsel:

 1. Vælg konto 0 og tryk ENTER
 2. Hvis der er beløb som er endt på fejlkonto 0, skal de føres væk via bilagsregistrering

 

I Bilagsregistrering:

 1. Vælg Finans
 2. Vælg Bilagsregistrering
 3. Udtag et nyt bundt
 4. Vælg dato, bilagsnr., tekst og F for finanskonto
 5. Tast konto 0 i konto nr. og beløb
 6. Vælg det kontonummer der skal modposteres på i ”modkonto”
 7. Vælg F12 Afstem

 

NB. Fejlkonto 0 er også en skabelonkonto, og denne må aldrig rettes.

Du kan nu flytte et beløb fra fejlkonto 0.

I AutoVision hovedmenu:

 1. Vælg ”System”.
 2. Vælg ”Finans system”.
 3. Vælg ”Posteringstekster - IMA12”.

 

I Posteringstekster - IMA12:

 1. Vælg ”PgDn Næste” i menuen i højre side.
 2. ”Kode”, angiver det nummer der skal indtastes efter kommategn, i bilagsregistreringen.
 3. For at oprette nye/rette eksisterende, skrives direkte i det relevante felt.
 4. Vælg ”F1 Gem” for at gemme ændrede/nye tekster.
 5. Vælg ”F3 Afslut”, for at lukke programmet.

 

Teksterne er nu klar til brug i bilagsregistreringen.

 

Du kan nu ændre i standart posteringstekster og oprette nye.

OBS: MobilePay importeres i bilags-registrering, men uden at gemme en fil på computeren.

I AutoVision hovedmenu:

 1. Vælg Finans
 2. Vælg ”Bilags-registrering – KMF02”.

I Bilags-registrering:

 1. Vælg “F8 Import”.
 2. Vælg “MobilePay transaktioner”.
 3. Vælg bilagsmåde som normal.
 4. Indtast Far og Til dato. (Husker automatisk sidst brugte dato)
 5. Vælg ”F1 Godkend”.
 6. Betalingerne importeres nu til kladden.

Genkendes betalingen i AutoVision, enten via QR-kode, link eller korrekt skrevet tekst, påskrives den tekst der er valgt ved opsætningen.

Debitornummer og fakturanummer udfyldes og der udlignes på debitor posten. (Ligesom ved FIK)

Genkendesindbetalingen ikke, skrives teksten som kunden har angivet i MobilePay og debitornummer og

fakturanummer skal findes manuelt.

 

OBS: MobilePay import er et tilkøb til AutoVision.

 

Du kan nu importere MobilePay indbetalinger.

Oprettelse af skabeloner i bilagsregistring KMF02

I AutoVision hovedmenu:

 1. Åben Finans
 2. Åben Bilagsregistrering

 

I Bilagsregistrering:

 1. Udtag Nyt bundt F8.
 2. Vælg ønskede bilagsmåde.
 3. Vælg sF8 Vælg felter.

 

Vælg indtastningsfelter:

 1. Giv skabelonen en skabelontekst.
 2. Afkryds de felter der skal udfyldes.
 3. Gem skabelonen med F5 Gem skabelon.
 4. Overfør skabelon til bundtet med ”F1 Brug denne.”
 5. Der ”hoppes” nu kun i de valgte felter fra skabelonen, og der skal dermed ikke trykkes igennem alle felter for at få en ny linje”.

 

Skal du bruge en allerede gemt skabelon vælges denne blot i rullegardinet.

Du kan nu oprette en skabelon i bilagsregistreringen…

Vælg bilagsregistrering

 1. Udtag nyt bundt.
 2. Påfør dato fra kreditor kreditnota
 3. Indtast kreditornr., beløb og fakturanr.
 4. I næste linje påføres vognen, husk momskode = 2 og posteringskode = 2 (køb)
 5. Vælg F12 Afstem
 6. Der kan sagtens bogføres flere fakturaer/vogne i samme bundt. 

Du kan nu lave en korrekt ompostering.

Opret skabelon i bilagsregistreringen