Dækhotel - IMV60

I dækhotellet holdes styr på opbevarede sommer og vinterhjul, samt dækfabrikat, mønsterdybde m.v.

Ofte stillede spørgsmål - Dækhotel

Gå til hovedmenuen

 1. Klik på fanen ”Ordre”.
 2. Udvid mappen ”Dækhotel” og klik herefter på ”Dækhotel lokationer”

Dækhotel lokationer

 1. Gå til feltet ”Lagersted” og navngiv lagerstedet, enten ved at vælge et eksisterende eller angiv direkte i feltet til højre for ”Lagersted” hvad det nye lagersted skal hedde og tryk på ”Enter”, hvorefter det oprettes/vælges.
 2. ”Prioritet” er ikke et krav men kan fortælle systemet hvilken lokation der først tildeles, hvis man har en præference for en bestemt rækkefølge, at ens lagersteder tildeles på.
 3. Klik på ”F6 Opret ny hylde” for at bestemme antal gange, hylder, max. antal og tommer på hjulene.

Opret ny hylde

 1. Udfyld nedenstående felter…
 2. Gang fra/til = Eks. ”A-C” (både tal og bogstaver kan angives).
 3. Hylde fra/til = Eks. ”1-9” (kun tal må angives og der skal være samme antal cifre i, så man kan IKKE skrive fra 1-25, så skal man enten starte med 1-9 og herefter fra 10-25, eller man kan lave fra 01-25).
 4. antal = Max. hjul pr. lokation (på normalvis 4).
 5. tommer = F.eks. 10”.
 6. tommer = F.eks. 30”.
 7. Klik ”F1” for at gemme når ovenstående er udfyldt og ”F3” for at fortryde.

Note vedr. antal tommer: Har man forskellige lagersteder, hvor man foretrækker at bestemte størrelser hjul opbevares på bestemte lagersteder, kan man tvinge de forskellige lagersteder til dette, ved f.eks. at angive f.eks. 10”-15” på et lagersted, 16”-17” på et andet lager og 18”-30” på et tredje lagersted. Er man ligeglad med dette, anbefales det på alle sine lagersteder at angive 10”-30” således at alle hjul kan ligge på alle lagersteder.

 

Du kan nu oprette nye lokationer og hylder i dækhotellet.

Dækhotel – IMV60


I AutoVision hovedmenu:

 1. Vælg ”Ordre”.
 2. Vælg ”Dækhotel” mappen.
 3. Vælg “Dækhotel – IMV60”.

 

I Dækhotel:

 1. Indtast registreringsnummer. 
 2. Vælg F1 Ret/Opret.
 3. Udfyld Stamoplysninger, hvis I bruger Dækhotel til opkrævning.
 4. Udfyld ”Dæk1”/”Dæk2”, med oplysninger på de dæk der skal opbevares.
 5. Udfyld flueben efter behov.
 6. Vælg ”F9 Aut.hylde”.

 

I Find næste ledige hylde:

 1. Der vises nu alle ledige lokationer.
 2. Vælg den ønskede lokation.
 3. Vælg ”F1 Gem”.
 4. Vælg ”F1 Ret/Opret”.

 

Dækkene er nu gemt på den ønskede lokation.