Årafslutning. Hvad bør afstemmes og lukkes?

Dette er en anbefaling fra AutoVision, med hvilke punkter en årsafslutning i AutoVision bør omfatte.

Årsafslutning. Hvad bør afstemmes og lukkes?

Åbenpostlister for debitor, kreditor bør udskrives og gemmes, når bogføring af det afsluttet år er færdig og inden der bogføres i det nye år.

Genvej til program navn vist i (parentes), stå i MENU og tast (ALT og P) indtast program navn og enter.

 

Spool/printer:

 • I spool eller printer, alt efter jeres opsætning, skal de lister der er kørt automatisk om natten findes og evt. printes.
 • Lagerstatuslisten samt uafsluttede ordrer er typisk lister der sættes til dannelse om natten. Kontakt evt. Datamann support for at høre hvad der er sat op til jer.
 • Bogfør kasse, bank og kreditor vedr. afsluttet år.
 • Bogfør bank og kasse for den afsluttet måned, poster vedr. nyt bogføres ikke.
 • Bogfør kreditorfakturaer vedr. det afsluttet år. (kontroller IML70/KMF02/DocuBizz)
 • Afstem kortterminal i forhold til bank. Ikke afregnet bilag, kan evt. bogføres på en hensættelseskonto ved årsafslutning.
 • Husk evt. at kontrollere Nets.
 • Udskriv en balance til brug ved afstemning.
 • Afstem banken mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.

 

Debitorer:

 1. Kør en åbenpost udligning (IMD29)
 2. Udskriv en åbenpostliste og kontroller (IMD23)
  Tip! Benyttes Excel kommer der ikke en sammentælling i bunden af listen.
 3. Afstem debitorsamlekonti mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.
  Tip! Stemmer den ikke, kontrollér da om der evt. er bogført direkte på samlekonto (posteringkode = N).

 

Kreditorer:

 1. Kør en åbenpost udligning (IMK29)
 2. Udskriv åbenpostliste og kontroller (IMK23)
 3. Afstem løbende modtagne kontoudtog fra kreditorer
  Tip! Benyttes Excel kommer der ikke en sammentælling i bunden af listen.
 4. Afstem kreditorsamlekonti mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.
  Tip! Stemmer den ikke, kontrollér da om der evt. er bogført direkte på samlekonto (posteringkode = N).

 

Vogne:

 1. Udskriv vognlagerliste (IMV25)
 2. Udskriv vognsalgsliste (IMV14)
 3. Find vogne der er blevet om disponeret og skal skrottes
 4. Afstem vognlager og vognsalg mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.
  Tip! Er der difference på vogne kør da vognkort (IMV17) ud med kriterier = Kun Solgte vogne med saldo forskellig fra 0. En solgt vogn skal altid gå i 0. Findes der vogne på denne liste, kontakt Vitec Datamann.

 

Lager

 • Mange kunder har automatisk måneds-afslutning kl. 22:30 på månedens sidste kalenderdag. Hos andre udføres processen manuelt.
 • Den almindelige månedsafslutning skal køres som normalt, uanset metode, før man går videre til årsafslutningen.
 • Der dannes en lagerstatusliste, som kan findes i spool eller printer, alt efter opsætning. Den kan findes i spool ved at trykke F8 Vis alle til/fra, søg efter listen ”lagerstatus” Når der afstemmes til finans, skal listen uden fratrukket uafsluttet ordre benyttes.
 • Bogfør evt. uafsluttet arbejde.Afstem lageret mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.
 • Såfremt listen ikke er sat op til automatisk kørsel, kontakt supporten for pris og opsætning.

 

Servicekontrakter:

 1. Udskriv statusliste servicekontrakter (IMO27)
 2. Opgør evt. udløbne kontrakter, fakturer overkørte KM. mm.
 3. Afstem servicekontrakter mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.

 

Lukning af månederne:

 • Hvis det ønskes at lukke måneden, så der ikke længere kan bogføres i denne, gøres dette ved at vælge:
 • Debitor – Måneds/Årskørsler – Månedsafslutning IMD06
 • Kreditor – Måneds/Årskørsler – Månedsafslutning IMK06
 • Finans - Måneds/Årskørsler – Månedsafslutning med kontoudtog IMF10
 • Vogn – Måneds kørsler – Periodeafslutning for vognsalg IMV24
 • Lager – Måneds/årskørsler – Mdr.afslutning lager og alderskode beregn IML21 (Bør lagerchef altid gøre).
  Vær opmærksom på om der kører nogle lister automatisk.
  Det kan også gøres ved at gå i System – Finanssystem – Firmaoplysninger KMA03
 • Her rettes periode afslutningsmåned for hhv. debitor, kreditor, finans og vogn. Lager må IKKE rettes manuelt, da denne bør køres via lageret HVER måned.

 

OBS: Sidst afsluttede regnskabsår må KUN rettes i forbindelse med regnskabsafslutning, og skal altid stå som det år der er afsluttet.

Download vejledning