Digitalt arbejdskort

Det Digitale Arbejdskort DAK, erstatter det traditionelle papir arbejdskort.

Gå til kundecases

Digitalt arbejdskort - opdateret - hele tiden

Det digitale arbejdskort tilgås via en browser/App og kan derfor benyttes på PC, tablet, Ipad eller mobil telefon. Tablet/Ipad giver mekanikeren og værkføreren mulighed for, at digitalisere hele planlægningen, registreringen og faktureringen på værkstedet.

Ligeledes kan kunden underskrive på udført arbejde. Skulle der opstå ekstra opgaver på en arbejdsordre, kan mekanikeren tilføje dette via sin tablet, hvorefter værkføreren kan kontakte kunden og godkende ordren. Ved godkendelse sendes besked til lager, som plukker. Lageret bliver automatisk opdateret. Ligeledes bliver der lagt den korrekte linje med operationsnummer på fakturaen. Til slut kan værkføreren godkende ordren og dermed fakturaen direkte i AutoVision.

Der er dermed ikke noget faktureringsarbejde hver fredag eller hver 14. dag, som tidligere. Det Digitale arbejdskort håndterer også GDPR udfordringen med arbejdskort der ikke må ligge og flyde og skal låses inden hver dag ved lukketid.

GDPR - den skjulte værdi

Digitale arbejdskort kan i sagens natur ikke ligge og flyde på værkstedsborde, skranker, hylder etc.

Alle personhenførbare oplysninger er sikret i systemet. Oprydning og indelåsning af fysiske arbejdskort skal der ikke længere bruges tid på. I kan med Digitale arbejdskort fokusere på indtjening og ikke registrering, sortering og arkivering.

Datatilsynets bøder for rod i, eller læk af personhenførbare data ligger i størrelsesorden mellem 2-4% af jeres totale omsætning fra seneste regnskabsår (på koncern niveau!!). Det er i autobranchen et betragteligt stort beløb, som oftest overstiger fortjenesten på året.

Derfor giver det Digitale Arbejdskort, alene i GDPR henseende, en væsentlig værdi, der overstiger den eventuelle bøde-risiko I lever med idag - hver eneste dag. 

Bare ét fysisk arbejdskort der bliver væk, stjålet eller fjernes fra jeres arkiv er et brud på passende sikkerheds niveau i henhold til persondataforordningen og kan medføre en bøde på 2-4% af omsætningen.

Overvej derfor om I har råd til at leve med risikoen.

Det Digitale Arbejdskort har indvirkninger rigtig mange steder i auto-forretningen. Indvirkningerne kan omsættes til direkte besparelser i arbejdsgange, effektiviseringer eller øget bundlinje pga. forbedrede arbejdsgange og digitalisering, der gør, at arbejdsgange overflødiggøres.

 

Elektronisk underskrift

I det Digitale Arbejdskort er det vigtigt, at holde styr på underskrifterne. Dels til brug for reklamationer og garanti arbejder, men især også i forbindelse med gennemgang af udført arbejde. Underskrifter bliver lagt i en pdf-version af arbejdskortet som altid kan hentes via AutoVision også.

Underskrift fra kunden på arbejdskortet er oftest et krav fra importører eller producenter, inden de kan godkende en reklamation eller garanti.

(bemærk, at det naturligvis foregår med fingrene på en tablet i den virkelige verden)

Garanti og reklamationer

Det Digitale arbejdskort understøtter hverdagen på værkstedet. Jeres reklamationsarbejde og garantiarbejde håndteres af det digitale arbejdskort.

Jeres processer og procedurer understøttes af det Digitale Arbejdskort, så dokumentation til importør/fabrik er énsartet hver gang. Arbejdet med dokumentation sker mens arbejdet på kundens vogn udføres. Alt logges i det Digitale Arbejdskort og samles til sidst i en PDF med kundeunderskrift. 

Reklamationen kan umiddelbart sendes efter arbejdets udførelse, og skal ikke behandles særskilt efterfølgende.

Godkendelser og certificeringer

Det Digitale Arbejdskort er klar til både reklamations- og garanti-arbejde. Når et arbejdkort er fuldført gemmes en PDF, med udførte ordrelinjer, makker-kontrol, værkfører underskrift og kunde underskrift. Alt har tidsstempling i en log der ligeledes kan ses af PDF'en.

Certificeret af: Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Mitsubishi, Hongqi.

Godkendt af: Suzuki og Mazda.

Se længere nede på siden, hvilket forhandlere der anvender Digitale Arbejdskort.

Bemærk, at Digitalt Arbejdskort digitaliserer en manuel proces idag, hvorfor reklamation og garanti arbejde, uanset brand, kan gennemføres. Man vil altid kunne printe en reklamation og garantiarbejde, hvis en importør skulle ønske dette.

Vitec Datamann følger løbende importørernes og fabrikkernes krav til garantiarbejde og reklamationer.

Kunder- Sjælland

Kunder - Fyn

Kunder - Jylland

Kundecase - Bayern AutoGroup

Brugen af det Digitale Arbejdskort

Det Digitale Arbejdskort er sammenkoblingen mellem Autovision og og arbejdsgangene "på gulvet". Alle kan nemt overskue hvad der venter af order, er igang af ordre og ordrer der er klar til fakturering.

Kundecase - Bayern AutoGroup

Fordelene ved det Digitale Arbejdskort

Bayern Autogroup har sagt helt farvel til fysiske papir arbejdskort og kører 100% på digitale arbejdskort. Både i indskrivning, værkfører og mekanikerer.