Digitalt arbejdskort

Det Digitale Arbejdskort DAK, erstatter det traditionelle papir arbejdskort.

Gå til kundecases

Digitalt arbejdskort - opdateret - hele tiden

Det digitale arbejdskort tilgås via en browser/App og kan derfor benyttes på PC, tablet, Ipad eller mobil telefon. Tablet/Ipad giver mekanikeren og værkføreren mulighed for, at digitalisere hele planlægningen, registreringen og faktureringen på værkstedet.

Ligeledes kan kunden underskrive på udført arbejde. Skulle der opstå ekstra opgaver på en arbejdsordre, kan mekanikeren tilføje dette via sin tablet, hvorefter værkføreren kan kontakte kunden og godkende ordren. Ved godkendelse sendes besked til lager, som plukker. Lageret bliver automatisk opdateret. Ligeledes bliver der lagt den korrekte linje med operationsnummer på fakturaen. Til slut kan værkføreren godkende ordren og dermed fakturaen direkte i AutoVision.

Der er dermed ikke noget faktureringsarbejde hver fredag eller hver 14. dag, som tidligere. Det Digitale arbejdskort håndterer også GDPR udfordringen med arbejdskort der ikke må ligge og flyde og skal låses inden hver dag ved lukketid.

Det Digitale Arbejdskort har indvirkninger rigtig mange steder i auto-forretningen. Indvirkningerne kan omsættes til direkte besparelser i arbejdsgange, effektiviseringer eller øget bundlinje pga. forbedrede arbejdsgange og digitalisering, der gør, at arbejdsgange overflødiggøres.

 

Elektronisk underskrift

I det Digitale Arbejdskort er det vigtigt, at holde styr på underskrifterne. Dels til brug for reklamationer men især også i forbindelse med gennemgang af udført arbejde. Underskrifter bliver lagt i en pdf-version af arbejdskortet som altid kan hentes via AutoVision også.

(bemærk, at det naturligvis foregår med fingrene på en tablet i den virkelige verden)

Garanti og reklamationer

Det Digitale arbejdskort understøtter hverdagen på værkstedet. Jeres reklamationsarbejde og garantiarbejde håndteres af det digitale arbejdskort.

Jeres processer og procedurer understøttes af det Digitale Arbejdskort, så dokumentation til importør/fabrik er énsartet hver gang. Arbejdet med dokumentation sker mens arbejdet på kundens vogn udføres. Alt logges i det Digitale Arbejdskort og samles til sidst i en PDF med kundeunderskrift. 

Reklamationen kan umiddelbart sendes efter arbejdets udførelse, og skal ikke behandles særskilt efterfølgende.

Godkendelser og certificeringer

Det Digitale Arbejdskort er klar til både reklamations- og garanti-arbejde. Når et arbejdkort er fuldført gemmes en PDF, med udførte ordrelinjer, makker-kontrol, værkfører underskrift og kunde underskrift. Alt har tidsstempling i en log der ligeledes kan ses af PDF'en.

Certificeret af: Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Mitsubishi, Hongqi.

Godkendt af: Suzuki og Mazda.

Se længere nede på siden, hvilket forhandlere der anvender Digitale Arbejdskort.

Bemærk, at Digitalt Arbejdskort digitaliserer en manuel proces idag, hvorfor reklamation og garanti arbejde, uanset brand, kan gennemføres. Man vil altid kunne printe en reklamation og garantiarbejde, hvis en importør skulle ønske dette.

Vitec Datamann følger løbende importørernes og fabrikkernes krav til garantiarbejde og reklamationer.

Kunder- Sjælland

Kunder - Fyn

Kunder - Jylland

Kundecase - Bayern AutoGroup

Brugen af det Digitale Arbejdskort

Det Digitale Arbejdskort er sammenkoblingen mellem Autovision og og arbejdsgangene "på gulvet". Alle kan nemt overskue hvad der venter af order, er igang af ordre og ordrer der er klar til fakturering.

Kundecase - Bayern AutoGroup

Fordelene ved det Digitale Arbejdskort

Bayern Autogroup har sagt helt farvel til fysiske papir arbejdskort og kører 100% på digitale arbejdskort. Både i indskrivning, værkfører og mekanikerer.

Kundecase - Jens Junker - Digital på farten

Digitalisering på værkstedet

Digitaliseringen i autobranchen er ikke længere blot formaninger og gode hensigter om en smartere og mere effektiv hverdag. Digitale løsninger er en del af værktøjskassen hos flere og flere forhandlere og værksteder landet over.

Spørgsmålet er så om de digitale værktøjer stadig ligger i papkasserne eller bliver brugt på lige fod med slagnøglen og aftrækkeren?

Hos Jens Junker A/S i Hillerød, der reparerer og servicerer MAN lastbiler, varevogne og trailere, er digitaliseringer for alvor sat i gang, hvor det nye værktøj er en 15x20 cm tabletskærm.

De har netop taget det Digitale Arbejdskort i brug fra Vitec Datamann, som står bag Dealer Management Systemet - AutoVision.

Med det Digitale Arbejdskort sikrer forretningen, og ikke mindst værkstedet sig, at alle papirgange og manuelle arbejdsgange, i forbindelse med reparationer og reklamationer foregår digitalt og direkte.

Ordrerne opdateres løbende uden, at et nyt arbejdskort skal printes og hentes af mekanikeren i indskrivningen. Notater på arbejdskortet tilføjes også digitalt og kan læses af alle. Nye reservedele kan sættes på ordren når der findes yderligere fejl eller reparationer på vognen som bør laves. Lageret opdateres samtidig med at flere reservedele påføres ordren. Det hele opdateres på det eksisterende arbejdskort på skærmen, så der ikke skal tydes kragetæer og oliefingre der blokerer notaterne.

Fakturering foregår også i samme arbejdsgang når ordren afsluttes med kundens elektroniske underskrift.

Digital på vejen

Vigtigst af alt hos Jens Junker er, at mekanikerne oftest er ”på vejen” ved nødsstede chauffører, der skal have hjælp nu og her. Her er det digitale arbejdskort blevet et vigtigt værktøj. Det er slut med håndskrevne noter og besværlige opdateringer af eksisterende ordrer da man typisk ikke har en printer med i servicevognen. Det hele opdateres når der foretages ændringer. Både fra værkførerens side, men også fra mekanikerens side.

Jonathan Nielsen, som er lagerchef hos Jens Junker, skulle ikke have meget betænkningstid om implementeringen af det digitale arbejdskort, efter første demonstration.

”Vi kunne med det samme se, at det Digitale Arbejdskort, ville optimere vores papirnusseri og løfte vores effektivitet”. Fortæller Jonathan Nielsen.

”Selvom vi selvfølgelig skulle lære at bruge det i starten, så tror jeg, at vi hurtigt vil kunne se besparelserne og effektiviteten – især når vi leverer 24/7 service til vognmændene”. Fortsætter Jonathan

 

 

Vitec Datamann der står bag udviklingen af det Digitale Arbejdskort er heller ikke i tvivl om besparelserne og effektiviteten ved brug af det digitale arbejdskort.

”Når vi fremviser vores Digitale Arbejdskort, så mærker vi lynhurtigt, at værkstederne allerede i demonstrationsfasen, begynder at tale om hvordan man kunne skære unødige arbejdsgange væk, og hvordan deres kragetæer på papirarbejdskortet ikke længere vil være en udfordring.” Forklarer Michael Nordlund – produkt ejer, Vitec Datamann

”Den store besparelse kommer jo når alle på værkstedet lægger papir og kuglepen fra sig og tager en tablet i hånden og med rundt på gulvet. Værkførerne behøver ikke mere, at vandre rundt for at få opfølgninger på igangværende ordrer, eller bruge tid på at administrere beskidte papirarbejdskort” Fortæller Michael Nordlund videre.

Vitec Datamann har allerede rullet deres digitale arbejdskort ud til Jens Junker, Bayern Auto Groups afdelinger på landsplan, samt British Motor Group der forhandler og servicerer Jaguar og Land Rover. Ligeledes har Henrik Hansen Automobiler i Næstved og Vordingborg valgt det Digitale Arbejdskort som nyt værktøj.

Digitalisering af gamle arbejdsgange er altså kommet og er i fuld gang.

Det naturlige opfølgende spørgsmål vil så være om det Digitale Arbejdskort kan bruges alle steder i branchen?

Svaret fra Michael Nordlund er klart; ”Ja, det kan det – det kan både bruges af mærkeværksteder og eftermarkedsværksteder. Stort som småt kan bruge det.”

For så vidt reklamationer angår, så har Vitec Datamann fået godkendelse fra K. W. Bruun og Co. på reklamationshåndtering via det Digitale Arbejdskort. Ydermere har Mazda og Suzuki givet lov til at anvende det Digitale Arbejdskort så længe det lever op til deres krav – hvilket det gør.

Integreret dagligdag

Digitalisering i den danske autobranche er ikke blot smarte apps der kan lette en arbejdsgang eller give et andet overblik. Det Digitale Arbejdskort, der er dybt integreret med AutoVision og synkroniserer alt, så intet går tabt eller skal opdateres manuelt efterfølgende, et eksempel på både effektivisering af arbejdsgange og digital håndtering af oplysninger som tilgår samme system først og sidst.

Ideen med den integrerede hverdag er at man så ikke risikerer data ligger i forskellige systemer og ikke er synkroniserede.

”Uden den integrerede løsning ville vi ikke skabe værdi for kunden, men påføre kunden mere arbejde – og det er ingen tilfredse med i længden” fortæller Michel Nordlund

Vitec Datamanns strategi for nye funktioner og integrationer er at de skal skabe en værdi for kunden. Værdien kan bestå i en integration til en samarbejdspartner der håndterer en eller flere specifikke arbejdsområder eller en ny funktionalitet der kan være tidsbesparende eller mindsker fejlmuligheder. Udgangspunktet og slutmålet skal være værdi for kunden.

 

Jens Junker A/S er et central beliggende autoværksted i Hillerød, Nordsjælland. Har eksisteret som serviceværksted siden 1978 og har speciale i lastbiler, trailer og varevogne. MAN servicepartner siden 1988. Virksomheden tæller i dag 11 medarbejdere.

Kundecase - Jens Junker - Digital på farten

Digitalisering på værkstedet

Digitaliseringen i autobranchen er ikke længere blot formaninger og gode hensigter om en smartere og mere effektiv hverdag. Digitale løsninger er en del af værktøjskassen hos flere og flere forhandlere og værksteder landet over.

Spørgsmålet er så om de digitale værktøjer stadig ligger i papkasserne eller bliver brugt på lige fod med slagnøglen og aftrækkeren?

Hos Jens Junker A/S i Hillerød, der reparerer og servicerer MAN lastbiler, varevogne og trailere, er digitaliseringer for alvor sat i gang, hvor det nye værktøj er en 15x20 cm tabletskærm.

De har netop taget det Digitale Arbejdskort i brug fra Vitec Datamann, som står bag Dealer Management Systemet - AutoVision.

Med det Digitale Arbejdskort sikrer forretningen, og ikke mindst værkstedet sig, at alle papirgange og manuelle arbejdsgange, i forbindelse med reparationer og reklamationer foregår digitalt og direkte.

Ordrerne opdateres løbende uden, at et nyt arbejdskort skal printes og hentes af mekanikeren i indskrivningen. Notater på arbejdskortet tilføjes også digitalt og kan læses af alle. Nye reservedele kan sættes på ordren når der findes yderligere fejl eller reparationer på vognen som bør laves. Lageret opdateres samtidig med at flere reservedele påføres ordren. Det hele opdateres på det eksisterende arbejdskort på skærmen, så der ikke skal tydes kragetæer og oliefingre der blokerer notaterne.

Fakturering foregår også i samme arbejdsgang når ordren afsluttes med kundens elektroniske underskrift.

Digital på vejen

Vigtigst af alt hos Jens Junker er, at mekanikerne oftest er ”på vejen” ved nødsstede chauffører, der skal have hjælp nu og her. Her er det digitale arbejdskort blevet et vigtigt værktøj. Det er slut med håndskrevne noter og besværlige opdateringer af eksisterende ordrer da man typisk ikke har en printer med i servicevognen. Det hele opdateres når der foretages ændringer. Både fra værkførerens side, men også fra mekanikerens side.

Jonathan Nielsen, som er lagerchef hos Jens Junker, skulle ikke have meget betænkningstid om implementeringen af det digitale arbejdskort, efter første demonstration.

”Vi kunne med det samme se, at det Digitale Arbejdskort, ville optimere vores papirnusseri og løfte vores effektivitet”. Fortæller Jonathan Nielsen.

”Selvom vi selvfølgelig skulle lære at bruge det i starten, så tror jeg, at vi hurtigt vil kunne se besparelserne og effektiviteten – især når vi leverer 24/7 service til vognmændene”. Fortsætter Jonathan

 

 

Vitec Datamann der står bag udviklingen af det Digitale Arbejdskort er heller ikke i tvivl om besparelserne og effektiviteten ved brug af det digitale arbejdskort.

”Når vi fremviser vores Digitale Arbejdskort, så mærker vi lynhurtigt, at værkstederne allerede i demonstrationsfasen, begynder at tale om hvordan man kunne skære unødige arbejdsgange væk, og hvordan deres kragetæer på papirarbejdskortet ikke længere vil være en udfordring.” Forklarer Michael Nordlund – produkt ejer, Vitec Datamann

”Den store besparelse kommer jo når alle på værkstedet lægger papir og kuglepen fra sig og tager en tablet i hånden og med rundt på gulvet. Værkførerne behøver ikke mere, at vandre rundt for at få opfølgninger på igangværende ordrer, eller bruge tid på at administrere beskidte papirarbejdskort” Fortæller Michael Nordlund videre.

Vitec Datamann har allerede rullet deres digitale arbejdskort ud til Jens Junker, Bayern Auto Groups afdelinger på landsplan, samt British Motor Group der forhandler og servicerer Jaguar og Land Rover. Ligeledes har Henrik Hansen Automobiler i Næstved og Vordingborg valgt det Digitale Arbejdskort som nyt værktøj.

Digitalisering af gamle arbejdsgange er altså kommet og er i fuld gang.

Det naturlige opfølgende spørgsmål vil så være om det Digitale Arbejdskort kan bruges alle steder i branchen?

Svaret fra Michael Nordlund er klart; ”Ja, det kan det – det kan både bruges af mærkeværksteder og eftermarkedsværksteder. Stort som småt kan bruge det.”

For så vidt reklamationer angår, så har Vitec Datamann fået godkendelse fra K. W. Bruun og Co. på reklamationshåndtering via det Digitale Arbejdskort. Ydermere har Mazda og Suzuki givet lov til at anvende det Digitale Arbejdskort så længe det lever op til deres krav – hvilket det gør.

Integreret dagligdag

Digitalisering i den danske autobranche er ikke blot smarte apps der kan lette en arbejdsgang eller give et andet overblik. Det Digitale Arbejdskort, der er dybt integreret med AutoVision og synkroniserer alt, så intet går tabt eller skal opdateres manuelt efterfølgende, et eksempel på både effektivisering af arbejdsgange og digital håndtering af oplysninger som tilgår samme system først og sidst.

Ideen med den integrerede hverdag er at man så ikke risikerer data ligger i forskellige systemer og ikke er synkroniserede.

”Uden den integrerede løsning ville vi ikke skabe værdi for kunden, men påføre kunden mere arbejde – og det er ingen tilfredse med i længden” fortæller Michel Nordlund

Vitec Datamanns strategi for nye funktioner og integrationer er at de skal skabe en værdi for kunden. Værdien kan bestå i en integration til en samarbejdspartner der håndterer en eller flere specifikke arbejdsområder eller en ny funktionalitet der kan være tidsbesparende eller mindsker fejlmuligheder. Udgangspunktet og slutmålet skal være værdi for kunden.

 

Jens Junker A/S er et central beliggende autoværksted i Hillerød, Nordsjælland. Har eksisteret som serviceværksted siden 1978 og har speciale i lastbiler, trailer og varevogne. MAN servicepartner siden 1988. Virksomheden tæller i dag 11 medarbejdere.

Kontakt os for yderligere info