Dækhotel

Brug dit dækhotel til andet end opslag på kundernes hjul og dæk.
Der ligger masser af brugbar data, som kan skabe yderligere indtjening til jer.

Vær opdateret på jeres kunde og behovet

Skab mérsalg ved at kende kundens behov, før kunden selv ved det. I AutoVisions dækhotel holdes oplysninger om dækfabrikat, dimensioner på dækket, samt mønsterdybde og fælgtype.