Dækhotel

Brug dit dækhotel til andet end opslag på kundernes hjul og dæk.
Der ligger masser af brugbar data, som kan skabe yderligere indtjening til jer.

Vær opdateret på jeres kunde og behovet

Skab mérsalg ved at kende kundens behov, før kunden selv ved det. I AutoVisions dækhotel holdes oplysninger om dækfabrikat, dimensioner på dækket, samt mønsterdybde og fælgtype.

AutoVisions dækhotel modul er en softwareløsning, der er designet til at effektivisere processerne ved håndtering af dæk og hjul på et autoværksted. Modulet hjælper med at holde styr på alle kundens dæk og hjul, så autoværkstedet kan tilbyde en mere effektiv og pålidelig service.

En af de største fordele ved dækhotel modulet er, at det gør det nemmere at indtaste og holde styr på vigtige data om kundens dæk og hjul. I modulet registreres dækstørrelser, fabrikat og model, så værksted og lager kan sikre sig, at de altid har den rigtige type dæk på lager til en kundes bil. Dette sparer tid og undgår fejl, som ellers kunne føre til forsinkelser ved dækskift eller hjulskift.

Dækhotellet kan også hjælpe med at effektivisere processerne omkring dækskift og opbevaring af dæk. Med modulet kan autoværkstedet nemt planlægge dækskift og håndtere opbevaringen af kundens dæk og hjul, så de altid er tilgængelige, når kunden har brug for dem. Dette kan spare tid og ressourcer og sikre, at kunden altid har adgang til sine dæk og hjul.

Desuden kan dækhotel modulet give autoværkstedet et bedre overblik over deres dæklager, hvilket kan føre til mere effektive indkøb af nye dæk og hjul. Modulet giver autoværkstedet mulighed for at se, hvor mange af en bestemt type dæk de har på lager, så de kan tage data-baserede beslutninger om, hvornår de skal bestille nye dæk. Dette kan også føre til bedre lagerstyring og en mere effektiv drift.

Dækhotellet kan også hjælpe med mere effektiv fakturering. Modulet kan nemlig registrere alle de dækrelaterede udgifter for hver kunde, herunder omkostninger til dækskift og opbevaring, samt indkøbspriser på nye dæk. Dette giver autoværkstedet et bedre overblik over deres udgifter og indtægter, og gør det lettere at udarbejde fakturaer og give præcise priser til kunderne.

Desuden kan dækhotel modulet også hjælpe med at automatisere faktureringsprocessen, så autoværkstedet kan sende fakturaer hurtigere og mere præcist. Modulet kan generere fakturaer baseret på de registrerede data, og autoværkstedet kan let tilpasse fakturaerne til den enkelte kundes behov. Dette kan spare tid og ressourcer og sikre, at autoværkstedet fakturerer korrekt og præcist hver gang.

 

Alt i alt kan AutoVisions dækhotel modul effektivisere processerne, ved at gøre det nemmere at indtaste og holde styr på vigtige data om kundens dæk og hjul. Modulet kan også hjælpe med at effektivisere processerne omkring dækskift og opbevaring af dæk og give autoværkstedet et bedre overblik over deres dæklager. Med dækhotel modulet kan autoværkstedet tilbyde en mere pålidelig og effektiv service til deres kunder og effektivisere deres administrative arbejdsgange i systemet.